zpět na úvodní stránku

Výbor kongresu

Prezident

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vědecký výbor

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

doc. MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.

As. MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: otologickyden2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.