Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás jménem organizátorů pozval na 61. ročník Otologického dne, pořádaný tradičně první čtvrtek v prosinci. Organizací byla pověřena Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové. Setkání se bude konat v moderním Výukovém centru LF HK v areálu Fakultní nemocnice.

Je nám ctí a potěšením, že pan profesor J. Syka přijal vyzvanou přednášku na téma Současný stav audiologie v ČR a Evropě,

V rámci odborného programu se především zaměříme na problematiku audiologie, která je součástí naší každodenní činnosti, ale na odborných akcích je v posledních letech bohužel opomíjena.

Na setkání jsou kromě otorinolaryngologů a foniatrů zváni též odborníci z pracovního lékařství a audiologické sestry.

V rámci tří kulatých stolů: subjektivní audiologická vyšetření, objektivní audiologická vyšetření a vyšetření sluchu před, během a po kochleární implantaci, budou diskutovány teoretické znalosti, praktické dovednosti, tipy a triky. V neposlední řadě bude prostor pro volná sdělení.

Těším se na setkání v Hradci Králové

Za organizátory

Viktor Chrobok

Fotogalerie

Odkaz na fotogalerie nalzeznete zde
 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: otologickyden2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.