zpět na úvodní stránku

Program

Odborná záštita

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Přednosta prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Quo vadis audiologie?

8.30–8.45

Zahájení – J. Skřivan, V. Chrobok

8.45–9.00

J. Syka: Současný stav audiologie v ČR a Evropě – vyzvaná přednáška

9.00–10.00

Subjektivní audiologická vyšetření – kulatý stůl
moderuje: V. Chrobok
panelisté: T. Bakaj, O. Dlouhá, B. Gál, J. Chaloupka, P. Komínek, O. Profant, D. Slouka


10.00–10.30
přestávka

10.30–11.30

Objektivní audiologická vyšetření – kulatý stůl
moderuje: J. Dršata
panelisté: Z. Aksenovová, L. Černý, Z. Fík, M. Chovanec, O. Profant, J. Vodička

11.30–12.00

Sluch, hluk a akustika
moderuje: V. Chrobok

11.30–11.45
J.Šalandová, M. Tuček: Spolupráce pracovního lékařství s ORL lékaři

11.45–12.00
P. Novák, O. Simon, I. Králová, M. Mráz: Akustika – poslechové podmínky v místnosti – teorie

12.00–12.15

Předvánoční překvapení


12.15–13.10
oběd

13.10–13.30

Sluch, hluk a akustika
moderuje: V. Chrobok

13.10–13.20
P. Novák, O. Simon, I. Králová, M. Mráz: Akustika – poslechové podmínky v místnostech – praktické ukázky

13.20–13.30
L. Hobzová: Možnosti prevence poškození sluchu z pohledu hygieny práce

13.30–14.30

Vyšetření sluchu před, během a po kochleární implantaci – kulatý stůl
moderuje: L. Školoudík
panelisté: J. Bouček, D. Hošnová, P. Krejzlová, M. Okluský, J. Skřivan, M. Stříteská, K. Zeleník

14.30–15.00

Podpora neslyšících, audiologie, screening sluchu
moderuje: P. Komínek

L. Pejcharová: SUKI

V. Cézová, Š. Prokopiusová: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

O. Profant, J. Hozman: Vzdělávání a budoucnost audiologie

V. Chrobok: Screening sluchu 2023


15.00–15.30
přestávka

15.30–17.00

Volná sdělení
moderuje:
J. Skřivan

E. Mrázková, M. Kovalová, H. Tomášková, H. Šlachtová, R. Maďar, N. Gottfriedová, M. Škerková: Vysokofrekvenční audiometrie a normativní data

M. Škerková, M. Kovalová, H. Tomášková, H. Šlachtová, R. Maďar, N. Gottfriedová, E. Mrázková: Osobní poslechové prostředky – rizikový faktor nedoslýchavosti

Z. Aksenovová, J. Skřivan, Z. Čada, M. Okluský, L. Bauer, P. Hermann: Možnosti kompenzace jednostranné sluchové vady

Z. Aksenovová, J. Skřivan, Z. Čada, P. Myška: Metachronní kochleární implantace s delším časovým odstupem

L. Dvořák, I. Bártová, J. Vodička: Bilaterální náhlá senzorineurální porucha sluchu při dekompenzovaném diabetes mellitus 2. typu – kazuistika

T. Valenta, V. Chrobok, J. Dědková: Schneideriánský papilom středouší a nosohltanu – kazuistika

M. Homoláč, V. Chrobok, J. Dědková: Kongenitální petrózní cholesteastom – kazuistika

V. Svobodová, S. Brennerová, Z. Balatková, P. Kalitová, M. Černý, T. Valenta, Z. Čada: Tinnitus – současné doporučení diagnostiky a léčby

M. Tesařová, L. Peterková, M. Šťastná, M. Kolář, K. Smetana, L. Lacina, J. Betka, A. Vlasák, Z. Fík: Nádorové mikroprostředí vestibulárního schwannomu a jeho možný vztah ke sluchovému postižení

17.00

Zakončení – J. Skřivan, V. Chrobok

Poslední aktualizace 15. 11. 2022.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: otologickyden2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.